Currently Viewing Posts in Uncategorized

Förnyelse av Profil-Listas varumärke

Vårt 25-årsjubileum till ära förnyade vi vårt varumärke tillsammans med marknadsföringsbyrån Staart. Vi ville lyfta fram våra fantastiska kunder på vår förnyade webbplats, eftersom vi ofta utför speciallösningar i samarbete med kunden.

Vår situation med COVID-19

Trots dessa utmanande tider är vi engagerade i att stödja våra kunder och produktionen fortgår normalt just nu. Människors hälsa och säkerhet är alltid vår högsta prioritet, så vi följer situationen och instruktioner från myndigheterna.

Digitalisering av produktionen i samarbete med Hubble Oy

Projektet med att digitalisera produktionen som inleddes år 2018 fortsätter, trots att viredan länge har fått goda resultat. I projektet har Profil-Listas produktion digitaliserats bit för bit och för närvarande sköts bland annat hela produktionsstyrningen, produktkontrollen, leveranskontrollen och lagerkontrollen med hjälp av det förverkligade systemet. I projektet med att digitalisera produktionen används den information som samlats in under processen förutom i produktionsstyrningen även för att öka transparensen i verksamheten till exempel med hjälp av informationsskärmar i produktionslokalerna. Detaljerad produktinformation möjliggör sådant som tillmäts allt större vikt i framtiden som till exempel att räkna ut koldioxidavtryck för tillverkade produkter. Digitaliseringsprojektet skapar stort mervärde för Profil-Listas kunder i form av bättre service med högre kvalitet.

Expertis kommer från erfarenhet. 27 år av nyskapande inom profilbeläggningsindustrin.