26.03.2020

Vår situation med COVID-19

Trots dessa utmanande tider är vi engagerade i att stödja våra kunder och produktionen fortgår normalt just nu. Människors hälsa och säkerhet är alltid vår högsta prioritet, så vi följer situationen och instruktioner från myndigheterna.

Expertis kommer från erfarenhet. 27 år av nyskapande inom profilbeläggningsindustrin.