08.04.2020

Förnyelse av Profil-Listas varumärke

Vårt 25-årsjubileum till ära förnyade vi vårt varumärke tillsammans med marknadsföringsbyrån Staart. Vi ville lyfta fram våra fantastiska kunder på vår förnyade webbplats, eftersom vi ofta utför speciallösningar i samarbete med kunden.

Expertis kommer från erfarenhet. 28 år av nyskapande inom profilbeläggningsindustrin.