Expertis kommer från erfarenhet. 28 år av nyskapande inom profilbeläggningsindustrin.