Referenser

Granfaner värmer den tidigare fabriken

HSL Group som specialiserat sig på mellanväggssystem litade på Profil-Listas expertis och produkternas höga kvalitet i valet av ytalternativ då de byggde om Wärtsiläs före detta separatorfabrik i Helsingfors för kontors- och huvudkontorsbruk. Till ytorna i separatorfabriken valdes äkta gran- och lärkfaner för att ge en känsla av massivt trä och värmen av organiskt material i den före detta fabrikslokalen.

Expertis kommer från erfarenhet. 27 år av nyskapande inom profilbeläggningsindustrin.